خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:45410   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن هیدرولیک ایران و نماینده دانشگاه زنجان در انجمن