خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38192   بروزرسانی: 07-02-1400

Ehsan Khavasi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن هیدرولیک ایران و نماینده دانشگاه زنجان در انجمن