خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:44512   بروزرسانی: 30-02-1402

Ehsan Khavasi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
17 بهزاد شاهمرادی اسفند  1394مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبيه سازي عددي انتقال حرارت درون مجراي خنك كاري پره توربين و مطالعه تاثير شكل ريب بر روي انتقال حرارت   استاد راهنما
16 مهشید مرادی شهريور  1395مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی تحليل ناپايداري در جريان چند فازي ناشي از شكست سد با استفاده از روش SPH   استاد مشاور
15 جواد رحیمی بهمن  1395مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی آنالیز تنش پره متحرک ردیف دوم به منظور پیشگیری از شکست ناشی از گرادیان دمایی نامتقارن در توربین گازی GTF9   استاد راهنما
14 حسین رفیعی یکتا بهمن  1395مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی تحلیل اثر زبر کردن سطوح در بهبود انتقال حرارت همرفتی در بوبینهای ترانسفورماتورهای قدرت   استاد مشاور
13 محمدهادی محمدی دي  1395مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسی ناپایداری سطح تماس در جریان لایه بندی چگالی غیربوسینسک با استفاده از تئوری پایداری خطی   استاد راهنما
12 زهرا مشهدی شهريور  1396مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان گل آلود سه بعدی حاوی دو دسته ذره با قطرهای متفاوت در یک کانال    استاد راهنما
11 مرتضی خیاطی شهريور  1396مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی مطالعه ی عددی و تجربی فرآیند قالب گیری انتقالی رزین و بهینه سازی عددی زمان مرحله ی تزریق   استاد راهنما
10 سعید نصیری اسفند  1396مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسي ارتعاشات پره كمپرسور محوري ناشي از ناپايداري هاي آئروديناميكي   استاد راهنما
9 مسعود عنایتی خدایی بهمن  1396مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسي عددي تأثير استفاده از مود تغيير فازدهنده دربهبودرفتارحرارتي چاه گرمايي سه بعدي با استفاده از نرم افزار اوپن فوم   استاد راهنما
8 صبا تیموری بهمن  1396مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبيه سازي عددي جريان چگال حاوي ذره به صورت رهاسازي توده سه بعدي و سرعت متغير با غلظت درمحيط لايه بندي شده چگالي دريك كانال با شيب بستر متغير با استفاده از روش گردابه هاي بزرگ در نرم-افزار openfoam"   استاد راهنما
7 سمیرا محمدی شهريور  1397مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبيه سازي عددي مسير حركت ذرات به روش لاگرانژي در جريان گل آلود سه بعدي آشفته در يك كانال آزمايشگاهي با استفاده از روش گردابه هاي بزرگ و نرم افزار OpenFOAM   استاد راهنما
6 توحید مقیمی شهريور  1397مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسي انتقال حرارت، تنش حرارتي و مسير حركت ذرات گردو خاك در مجراي ريب دار درون پره متحرك رديف دوم توربين GEF9   استاد راهنما
5 حسین صادقی سارسری شهريور  1397مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسي اثر سطح آزاد با استفاده از روش حجم سيال درجريان چگال در نرم افزار Open FOAM   استاد راهنما
4 آرمین انصاری بهمن  1397مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسی عددی و تجربی جریان سه فاز ناشی از شکست سد در حالت سه بعدی   استاد راهنما
3 علی کوه انداز بهمن  1397مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسی اثر مانع بر روی رسوب گذاری ذرات در جریان چگال با استفاده از روش اویلری لاگرانژی   استاد راهنما
2 تینا ابراهیمی شهريور  1398مهندسی عمران رزیابی پارامترهای موثر در کاهش آب‌شستگی پایه‌های پل با استفاده از مدل‌سازی عددی   استاد مشاور
1 محمدرضا دارابیان بهمن  1398مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی شبیه سازی عددی جریان گرانشی نفوذی میان لایه ای داخل محیط لایه بندی شده در حالت سه بعدی در اثر حضور ذرات با استفاده از روش گردابه های بزرگ در نرم افزار اپن فوم    استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
18 حامد کلانتری بهمن  1393مهندسی مکانیک طراحي و ساخت يخچال ترموالكتريك و مقايسه عملكرد آن با يخچال تبريد   استاد راهنما
17 محسن مظاهری بهمن  1393مهندسی مکانیک طراحي و ساخت يخچال ترموالكتريك و مقايسه عملكرد آن با يخچال تبريد   استاد راهنما
16 سمیرا محمدی خرداد  1394مهندسی مکانیک شبيه سازي عددي حركت ذره در جريان آرام و دوبعدي درون يك كانال با حضور مانع   استاد راهنما
15 پوریا عباسی آبان  1393مهندسی مکانیک طراحي سيستم تهويه مطبوع يك مدرسه بدون برداشت انرژ ي از شبكه   استاد راهنما
14 مصطفی همتی شهريور  1393مهندسی مکانیک بررسي حركت و سقوط ذره در جريان بين دو صفحه   استاد راهنما
13 پوریا امینی دیگه سرا خرداد  1393مهندسی مکانیک بررسي ناپايداري سطح تماس در جريان برشي داراي لايه بندي حاوي ذره   استاد راهنما
12 زهرا فقیهی تير  1393مهندسی مکانیک بررسي ناپايداري سطح تماس در جريان برشي با پروفیل چگالی تکه ای خطی   استاد راهنما
11 یاور شعبانلو بهمن  1392مهندسی مکانیک بررسی عددی سیستم خنک کاری یک متمرکز کننده خورشیدی با تمرکز پایین   استاد راهنما
10 فرنام جامبر صادقیان شهريور  1392مهندسی مکانیک مطالعه و بررسي توليدهمزمان برق و حرارت در مقياس كوچك ومطالعه وشبيه سازي موردي موتور استرلينگ با نرم افزار    استاد راهنما
9 محمدجواد بذرگری تير  1392مهندسی مکانیک مطالعه عددي انتقال حرارت دربخش حرارتي يك متمركز كننده فوتوولتاييك-حرارتي باتمركزپايين   استاد راهنما
8 روح اله مانی تير  1392مهندسی مکانیک مطالعه عددي انتقال حرارت دربخش حرارتي يك متمركز كننده فوتوولتاييك-حرارتي باتمركزپايين   استاد راهنما
7 امیر میرزارضی دهقی تير  1392مهندسی مکانیک بررسي سيستم خنك كننده يك متمركزكننده خورشيدي وي شكل.   استاد راهنما
6 فرشاد امیری ارديبهشت  1393مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسي تحليلي و عددي يك پنهان ساز حرارتي در حالت دوبعدي   استاد راهنما
5 مجید مهاجری ارديبهشت  1394مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی بررسي عددي تاثير شكل توربولاتور در افزايش انتقال حرارت ...   استاد راهنما
4 اذین مسروری تير  1394مهندسی مکانیک تحليل بار برودتي ساختمان در زنجان   استاد راهنما
3 هومائیتی هرمزدی محمدآبادی مرداد  1394مهندسی مکانیک تحليل سرمايش و گرمايش ساختمان با استفاده از شبيه سازي در ...   استاد راهنما
2 محمد معبودی مرداد  1394مهندسی مکانیک امكان سنجي و طراحي سيستم ذخيره انرژي خورشيد در سدهاي آبي   استاد راهنما
1 حسین خدادای نژاد تير  1395مهندسی مکانیک بررسي عددي جريان خون حول يك گلبول قرمز به صورت سه بعدي   استاد راهنما