خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35875   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini

علایق پژوهشی

 نانوفیزیک، فیزیک پزشکی و زیستی، سیستم های بی نظم 

سیستم های پیچیده