خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33068   بروزرسانی: 14-10-1401

Farhad Khoeini

علایق پژوهشی

 نانوفیزیک، فیزیک پزشکی و زیستی، سیستم های بی نظم 

سیستم های پیچیده