خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:33068   بروزرسانی: 14-10-1401

Farhad Khoeini

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

      عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران

عضو هیئت موسس انجمن علمی-آموزشی معلمان فیزیک استان زنجان