خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35049   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

      عضو پیوسته انجمن فیزیک ایران

عضو هیئت موسس انجمن علمی-آموزشی معلمان فیزیک استان زنجان