خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35047   بروزرسانی: 15-05-1402

Farhad Khoeini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 10- فیزیک تجربی- پروژه های کارگاهی فیزیک2. 9- مکانیک کوانتومی3. 8- الکترومغناطیس و الکترودینامیک4. 7- مکانیک کلاسیک5. 6- فیزیک محاسباتی6. 5- مکانیک آماری7. 4-فیزیک سیستم های پیچیده8. 3- فیزیک ماده چگال9. 2- نانو الکترونیک10. 1- نانو فیزیک