خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27953   بروزرسانی: 27-10-1401

Narges Moradkhani

علایق پژوهشی

 1- تکنیکهای داده - ستانده و ماتریس حسابداری اجتماعی

2- تعادل عمومی قابل محاسبه

3- اقتصاد سنجی