خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3300   بروزرسانی: 27-10-1400

Abazar Cheraghi

آشنایی با زبانهای خارجی

      - زبان عثمانی ترگی

      - زبان انگلیسی

      - ترکی استانبولی