خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5675   بروزرسانی: 28-06-1402

Abazar Cheraghi

آشنایی با زبانهای خارجی

      - زبان عثمانی ترگی

      - زبان انگلیسی

      - ترکی استانبولی