خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5637   بروزرسانی: 28-06-1402

Abazar Cheraghi

شرکت در کارگاههای آموزشی

شرکت در کارگاههای آموزشی مربیگری پیشگیری از اعتیاد کارگاههای اختلالات جنسی و زوج درمانی کارگاه درمان آسیبهای روانی (افسردگی وسواس و ترسهای مرضی)