خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11002   بروزرسانی: 14-05-1399

Akbar Hassani

مدیریت

1- تاسیس شرکت دانش بنیان زیست نهاده پویا در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان بر مبنای و تولید کود های ارگانیک سازگار با محیط زیست (1395)

دستیاب به دانش فنی تولید اسید هیومیک (1395)

دستیابی به دانش فنی تولید آهن هیومیک (1396)

دستیابی به دانش فنی تولید کود مرغی تخمیر شده (1396)

دستیابی به دانش فنی تولید عصار پیت جنگلی (1398)

دستیابی به دانش فنی تولید عصاره جلبک دریایی ساراگوسوم بونوئوم خلیج فارس (1398)

2- مدیریت آزمایشگاه آنالیز خاک، کود و آب و گیاه 

3- مدیر بخش نمایشگاهی شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران