خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12986   بروزرسانی: 22-08-1402

Akbar Hassani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی اثر بخشی کود آلی تهیه شده از پسماند لبنیات شرکت پگاه زنجان   مجريفروردين 1401دي  1401شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان
مطالعات برآرد نیاز آبی تالاب شور گلپایگان   همكاردي 1396مرداد  1397اداره محیط زیست استان اصفهان