خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11003   بروزرسانی: 14-05-1399

Akbar Hassani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
مطالعات برآرد نیاز آبی تالاب شور گلپایگان   همكاردي 1396مرداد  1397اداره محیط زیست استان اصفهان