خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23434   بروزرسانی: 11-07-1397

Azizollah Kheiry

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو کمیته گیاهان دارویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران