خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 841-855 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزیمراسم معارفه کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی
-
30-07-1402
دانشکده کشاورزیمراسم معارفه کلیه دانشجویان جدیدالورود دانشکده کشاورزی
-
01-08-1402
معاونت اداری، مالی و توسعه منابعمراسمی تجلیل از کارمندان نمونه و بازنشستگان اخیر دانشگاه
ساعت 9:30 الی 11:30 روز دوشنبه مورخ 10/7/1402 در سالن الغدیر
09-07-1402
معاونت فرهنگی و اجتماعیمرحله نهایی مسابقات مناظره دانشجویان ایران
فینال استان زنجان
12-09-1402
دانشکده مهندسیمرکز آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان برگزار می کند
دوره آموزشی
02-02-1403
دانشکده مهندسیمرکز آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان برگزار میکند
جلسه هماهنگی دوره ICDL
02-02-1403
دانشکده مهندسیمرکز آموزش های فنی و حرفه ای دانشگاه زنجان برگزار میکند
طراح وتحليلگرمدارات ميكروكنترلرARM
29-08-1402
معاونت آموزشيمرکز آموزشهای آزاد دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی برگزارمی کند:
کارگاه آموزشی روش GROUNDED THEORY با کاربرد نرم افزار MAXQDA
08-09-1402
معاونت آموزشيمرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
کارگاه پرورش قارچ دکمه ای خوراکی
04-02-1403
معاونت آموزشيمرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
فراخوان طراحی لوگو (آرم)
13-12-1402
معاونت آموزشيمرکز آموزشهای آزاد دانشگاه زنجان برگزار می کند:
دوره آمادگی بسندگی زبان به صورت مجازی (به همراه آزمون)
26-02-1403
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره
از برگه ی خالی تا نتیجه ی عالی
08-03-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سبک زندگی
بازدید دبیر محترم منطقه 3 از مرکز مشاوره و سبک زندگی
02-05-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سبک زندگی
اولین جلسه رسمی مرکز مشاوره و سبک زندگی
08-03-1402
معاونت دانشجوييمرکز مشاوره و سبک زندگی
گفتگوی صمیمانه همیاران سلامت روان و دانشجویان
10-03-1402