خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 841-855 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده کشاورزینشست‌های دانشکده کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
-
15-09-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینماز عید سعید فطر
روز عید، ساعت 7:30 صبح
11-02-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرنمایشگاه تصویری
از سردار دلها حاج قاسم سلیمانی
10-10-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید
ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان، 20 الی 25 مرداد، مشهد مقدس
01-03-1401
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه زنجان برگزار شد
20 الی 25 مرداد
30-05-1401
روابط عمومينوبت دوم مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 5 شهریور تا سه شنبه 8 شهریور1401
02-06-1401
روابط عمومينوبت دوم مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه 5 شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 1401
02-06-1401
روابط عمومينوبت دوم مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز شنبه تاریخ 5شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 1401
02-06-1401
روابط عمومينوبت دوم مناقصه سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مناقصه‌گران می‌توانند از روز شنبه 5 شهریور تا روز سه شنبه 8 شهریور 140
02-06-1401
مدیریت حراستنکات توجیهی زائرین اربعین
همراه زائر
15-06-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرهفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار
ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر
13-09-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرهفتمین جشنواره جایزه ملی ایثار
ویژه دانشجویان شاهد وایثارگر
15-09-1401
مدیریت تربیت بدنیهفته تربیت بدنی و ورزش مبارک باد
اطلاعیه برگزاری ورزش صبحگاهی و مسابقات دارت و طناب زنی و فوتبال دستی
23-07-1401
اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگرهفته دفاع مقدس
بر حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس گرامی باد
30-06-1401
روابط عموميهفته دفاع مقدس گرامی باد
آغاز هفته دفاع مقدس گرامی باد
02-07-1401