خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
بروزرسانی: 10-7-1401
فعالیتهای پژوهشی رصدخانه

بخشی از فعالیت های پژوهشی که در قالب پایانامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رصدخانه دانشگاه زنجان انجام و یا در حال انجام هستند:

 

پایان مقطع پژوهشگر عنوان فعالیت پژوهشی استاد راهنما
۱۳۹۱ کارشناسی ارشد معصومه قنبرزاده نودهی مطالعه نوسانات ستاره ای از تحلیل داده های فتومتری دکتر صفری
۱۳۹۱ کارشناسی ارشد وحید برجی شبیه سازی نوسانات ستاره ای دکتر صفری
۱۳۹۲ کارشناسی ارشد اسداله صفایی طیف نگاری ستارگان سریع چرخان دکتر صفری
۱۳۹۳ کارشناسی ارشد سعیده لطیف نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra دکتر صفری
۱۳۹۳ کارشناسی ارشد الهه حریری بررسی میزان کدورت جو در روز به وسیله عکاسی از توری رانکی دکتر خادمی
۱۳۹۵ دکتری لیدا اکبری محاسبه پارامترهای تلاطم جو با استفاده ازروش دیدسنج چهار روزنه  دکتر احمد درودی
1398 کارشناسی ارشد فهیمه شکیبا نورسنجی ستاره متغیر V1644cyg دکتر صفری ودکتر داداشی
1398 کارشناسی ارشد هانیه شاه قدمی اندازه گیری پارامتر دید روزانه با ردیابی دانه های شیدسپهر خورشیدی

دکتر صفری و دکتر داداشی

1398 کارشناسی ارشد محمود حسنی ارتباط بین غلظت ذرات معلق و حد قابلیت رویت دید جوی- مطالعه موردی شهر زنجان

دکتر ازاده توکلی و دکتر صفری

1400 کارشناسی ارشد زهرا حسنی اندازه گیری بازده کلکتورهای خورسیدی بر روی هلیوستات دکتر حسین صفری و دکتر ابراهیم فولادوند

بازدید امروز: 2