بروزرسانی: 19-2-1403
معاونین دانشجویی پیشین

معاونین دانشجویی پیشین
    شروع مسئولیت اتمام مسئولیت مدت زمان تصدی رشته تحصیلی
دکتر محسن یاوری
http://www.znu.ac.ir/members/momeni-amir
1399/12/16 1400/11/16 11ماه  مهندسی شیمی
دکتر سید هادی حسینی
 http://www.znu.ac.ir/members/azimi-mohammadreza
1396/09/28 1399/12/15 39 ماه برق
دکتر سید محسن نجفیان
 http://www.znu.ac.ir/members/khademi-siamak
- - - ریاضی
دکتر جمال داودی
http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-davod
1389/11/04 1396/09/28 81 ماه فیزیک
دکتر بهرام بهرامی
 http://www.znu.ac.ir/members/pirmohammadi-aliakbar
1387/7/29 1389/11/3 - فقه و حقوق

بازدید امروز: 2