خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23468   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

عنوان کتاب: طراحی محیطی جرم ستیز (پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی)
چکيده

ر دهه‌های اخیر تحت تأثیر دگرگونی های سریع و شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات ویژگی‌ اساسی دنیای امروز است. به موازات این دگرگونی‌ها از یک سو فرصت‌ها و شرایط و میزان ناهنجاری‌های اجتماعی افزایش یافته است و از سوی دیگر امکان و توان مبارزه و مقابله با این کجروی‌ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. از جمله اینکه در ‌سال‌های اخیر دیدگاه های نوینی برای کنترل، پیشگیری و مقابله با بزهکاری ارائه شده است. در این نگرش ها، توجه فراینده‌ای به جغرافیای جرم و تحلیل رابطه مکان و بزهکاری دیده می شود. پیشرفت های فنی ابزارهای تحلیل جغرافیا و از جمله فناوری های نوین نقشه‌نگاری برای تحلیل بزهکاری، راه‌یابی رایانه به پژوهش های کاربردی و به کارگیری سامانه های اطلاعات جغرافیای در تحلیل فضایی و زمانی بزهکاری، در اهمیت یابی این نگرش ها تأثیر بسزایی داشته است. از جمله دیدگاه های مطرح در زمینه تحلیل و تبیین رابطه مکان و بزهکاری، نگرش پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی است. دیدگاه فوق بر این عقیده پایه ریزی شده است که با طراحی صحیح و استفاده‌ی مناسب و مؤثر از محیط ساخته شده به وسیله انسان، امکان کاهش میزان بزهکاری، افزایش امنیت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی بشر فراهم می شود.این اندیشه، را نخستین بار خانم جین جاکوبز در کتاب ”مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکا“ در دهه 1960 مطرح نمود، هر چند به طور مشخص عبارت ”پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی“ توسط جرم شناس معروف دانشگاه ایالتی فلوریدا، سی. ری. جفری بیان شد. کتاب حاضر ترجمه اثری است که بر اساس دیدگاه یاد شده به وسیله سوزان جیسون و پل آر. ویلسون نوشته شده است و مؤسسه جرم شناسی استرالیا آن را چاپ و منتشر نموده است.