خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22109   بروزرسانی: 15-10-1399

Mohammad Bagheri

عنوان کتاب: معماری دانشگاه
چکيده

کتاب معماری دانشگاه ترجمه ای از کتاب University Architecture نوشته برایان ادواردز (Brian Edwards) می باشد که در سال ۲۰۰۰ توسط انتشاراتSpon در لندن منتشر شده است. برایان ادواردز نویسندة کتاب، پروفسور معماری در دانشگاه هادرزفیلد می باشد. از وی چندین کتاب در زمینة طراحی ساختمان های پایدار و سبز نیز منتشر شده است. وی معماری و طراحی شهری را در دانشگاه های کانتربری، ادینبرگ و دانشگاه گلاسکو آموخته و مدرک دکتری خود را از مدرسه معماری مکینتاش دریافت کرده است. معماری دانشگاه در نگاه اول کتابی در زمینة طراحی تک بناهای آموزشی دانشگاهی می نماید، اما مروری اجمالی بر محتوای کتاب، خواننده را مجاب خواهد کرد که نویسنده با نگرشی هنری ـ فنی و جامع به تحلیل تجارب معماری فضاهای دانشگاهی در جوامع مختلف پرداخته است. این کتاب یک گونه شناسی کالبدی از انواع ساختمان های دانشگاهی پیشرفته در دهه های پایانی قرن بیستم ارائه و انواع طرح های اجرا شده از پردیس های جامع دانشگاهی، کتابخانه ها، دانشکده های هنری و فنی و علوم انسانی و آزمایشگاه ها و خوابگاه های دانشجویی را تحلیل کرده است. توجه نویسنده به سیر تحول تاریخی در طراحی فضاهای دانشگاهی در عین دقت نظر به ارتباط معماری دانشگاه با شهر، معماری پایدار، معماری هنری، فناوری، هویت فرهنگی و حتی معماری آینده، کتاب را از حیث روش شناسی تنظیم مطالب بسیار برجسته و ارزشمند می سازد. اتخاذ چنین نگرش جامعی در تهیه و تدوین کتاب، به نویسنده امکان داده است حتی از آخرین نمونه ها و تجارب معماری دانشگاهی در کشورهای اسلامی و شرق دور نیز غافل نماند. طرح ها و نقشه های دانشگاه های مشهوری چون کمبریج، گلاسکو و اندینبرگ از انگلیس؛ دانشگاه های میشیگان، اوهایو، دیویس، برکلی و استانفورد از آمریکا؛ دانشگاه بریتیش کلمبیا از کانادا؛ دانشگاه کیپ تاون از آفریقای جنوبی و بسیاری دانشگاه های دیگر از جمله کشورهای آسیایی و اسلامی در این کتاب ارائه شده است.