خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19767   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

سعید بیگدلی
ضرورت طراحی نظام مسئولیت مدنی خاص برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیک جهت گسترش این نوع محصولات و حمایت از مصرف کنندگان
چکيده


ضرورت طراحی نظام مسئولیت مدنی خاص برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی اصلاح شده ژنتیک (تراریخته ) ، جهت گسترش این تولیدات و حمایت از مصرف کنندگان رشد جمعیت در دهه های اخیر ، بشر را به یافتن راههای علمی برای تولید انبوه در زمینه های مختلف ، ازجمله کشاورزی مجبور نموده است. از جمله راهکارهای مهم به کار گرفته شده در کشاورزی ، اصلاح ژنتیک محصولات بوده است. هر چند که این امر به تولید تصاعدی این محصولات کمک کرده ،اما در عین حال ممکن است خطراتی جدی نیز متوجه مصرف کنندگان یا اشخاص ثالث نماید. همین امر باعث شده تا در چند کنوانسیون بین الملی ، نسبت به طراحی نظام خاص مسولیتی راجع بدان اقداماتی صورت پذیرد. به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز چاره ای جز نوآوری در این حوزه نیست. از سویی ، مبتنی شدن مسئولیت تولید کنندگان این محصولات به اثبات تقصیر ایشان ، منجر به عدم جبران بسیاری از خسارات وارده به زیان دیدگان می شود و از سوی دیگر ، در نظر گرفتن مسئولیت مطلق برای تولید کنندگان ، از گسترش این نوع محصولات می کاهد. بنابراین عاقلانه به نظر می رسد که ضمن در نظر گرفتن فرض تقصیر برای این تولید کنندگان ، بیمه مسئولیت احتمالی ناشی از تولید این محصولات نیز اجباری شود تا همانند مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری ، خسارات فوق العاده احتمالی ناشی از این تولیدات نیز ، میان اعضای جامعه توزیع گردد. واژگان کلیدی : مسئولست ، مسئولیت مدنی ، بیمه محصولات کشاورزی ، محصولات اصلاح شده ژنتیکی