خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19767   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

سعید بیگدلی
خروج اسرائیل از غزه ،شجاعت سیاسی یا رد گم کردن رسانه ای
چکيده


اشاره:  اين مقاله که در ‍‍سال2005 نوشته شده است، به بررسي تصميم عقب نشيني اسرائيل از غزه دراکتبر 2004 مي پردازد ، که نشانگر نيت سوء اين رزيم ، حتي در مورد اعمال و تصميماتي است که به نام صلح صورت مي پذيرد.نويسنده در اين نوشته مختصر علاوه بر اينکه نشان مي دهد چنين تصميمهايي بيشترين سود را براي اسراييل دارد ، با اينهمه ،چگونه مورد اعتراض ساکنين يهودي افراطي اسراييل نيز قرار ميگيرد.