خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
سیستم های هورمونی و تولید مثلی   ترجمهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان-مرکز تحقیقات غدد و بیماری های متابولیکی دانشگاه علوم پزشکی گری مسزاروس- استفان ساندرز رضا معصومی-فرانک شریفی اسفند 1391 
مدیریت    ترجمهحق شناس ایان لی- پیتر دگاریس آریا بدیعی- رضا معصومی شهريور 1391