خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23985   بروزرسانی: 18-10-1398

Reza Masoumi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

فرصت مطالعاتی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه کوئینزلند، بریزبین، استرالیا، 2011

فرصت مطالعاتی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سیدنی، سیدنی، استرالیا، 2014