خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32278   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

سوابق تحصیلی


دکترا :

دکترا : دانشگاه صنعتي امیركبیر, ايران, مهندسي مكانیك , 1384-1378
عنوان رساله : تحلیل تنش پادصفحه اي در محیطهاي تضعیف شده توسط چندین ترك و حفره
زمینه رساله : مكانیك شكست
استاد راهنما : دكتر شهریار فریبرز

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی مکانیک , 1378-1376
عنوان پایان نامه : تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته های کروی چند لایه
زمینه پایان نامه : ارتعاشات
استاد راهنما : دکتر شاهرخ حسینی هاشمی

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی مکانیک , 1376-1372
عنوان پایان نامه : طراحی سیستم فراگرد برای جعبه دنده یک خودروی نوعی
زمینه پایان نامه : خودرو
استاد راهنما : دکتر رضا معدولیت