خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32278   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

آشنایی با زبانهای خارجی

      - تركي استامبولي

      - انگلیسي

      - آذري

      - فارسي