خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27544   بروزرسانی: 19-12-1397

Reza Teymoori Faal

آشنایی با زبانهای خارجی

      - تركي استامبولي

      - انگلیسي

      - آذري

      - فارسي