خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32350   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تحلیل مکانیزم های کلید قدرت فشار قوی HPL   مجريبهمن 1390اسفند  1391شرکت پارس سوئیچ