خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27544   بروزرسانی: 19-12-1397

Reza Teymoori Faal

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان زنجان (از سال 1385 تا کنون)