خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25630   بروزرسانی: 24-11-1396

Reza Teymoori Faal

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان زنجان (از سال 1385 تا کنون)