خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32277   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاههای استان زنجان (از سال 1385 تا کنون)