خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32277   بروزرسانی: 09-12-1398

Reza Teymoori Faal

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

دریافت جايزه عالي نسب از انجمن مهندسي مكانیك ایران براي بهترین پروژه كارشناسي گرایش طراحي جامدات در ایران (1376)  

دانشجوي ممتاز در دانشكده مكانیك دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد. معدل19.24

استاد نمونه دانشكده مهندسي سال 1386