خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48061   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 لوح سپاس و انتخاب اثر پژوهشی "پتانسیهای گردشگری زنجان" به عنوان پژوهش برتر استان زنجان در سال 1381
 لوح سپاس و انتخاب اثر پژوهشی" مهاجرت های روستایی در استان زنجان" به عنوان یکی از پژوهش های برتر استان زنجان در سال 1382
 لوح سپاس و انتخاب اثر پژوهشی" ساختار کنونی صنعتی شده زنجان و اثرات آن بر شهرستان زنجان" به عنوان یکی از پژوهش های برتر استان زنجان در سال 1378
. در جشنواره صدا و سیما در اردبیل: انتخاب اثر پژوهشی " قزل اوزن شریعه حیات و تمدن" به عنوان اثر پژوهشی برتر صدا و سیما در سال 1382
  در جشنواره صدا و سیما در یزد: انتخاب اثر پژوهشی " گردشگری استان زنجان، تنگناها و راهکارها" به عنوان اثر پژوهشی برتر صدا و سیما در سال 1383
 تقدیرنامه از معاونت محترم اموزشی ومدیر محترم دوره های نیمه حضوری
استاد نمونه استان زنجان در سال 1397 در علوم انسانی
منتخب اندیشمندان علوم انسانی جهت انجام مصاحبه تجربه زیسته

ا