خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20763   بروزرسانی: 15-12-1397

Behrooz mohamady yeganeh

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 لوح سپاس و انتخاب اثر پژوهشی "پتانسیهای گردشگری زنجان" به عنوان پژوهش برتر استان زنجان در سال 1381
 لوح سپاس و انتخاب اثر پژوهشی" مهاجرت های روستایی در استان زنجان" به عنوان یکی از پژوهش های برتر استان زنجان در سال 1382
 لوح سپاس و انتخاب اثر پژوهشی" ساختار کنونی صنعتی شده زنجان و اثرات آن بر شهرستان زنجان" به عنوان یکی از پژوهش های برتر استان زنجان در سال 1378
. در جشنواره صدا و سیما در اردبیل: انتخاب اثر پژوهشی " قزل اوزن شریعه حیات و تمدن" به عنوان اثر پژوهشی برتر صدا و سیما در سال 1382
  در جشنواره صدا و سیما در یزد: انتخاب اثر پژوهشی " گردشگری استان زنجان، تنگناها و راهکارها" به عنوان اثر پژوهشی برتر صدا و سیما در سال 1383
 تقدیرنامه از معاونت محترم اموزشی ومدیر محترم دوره های نیمه حضوری

استاد نمونه سال 1397، استان زنجان در علوم انسانی