خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48062   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو هیات تحریریه مجله ی اندیشه ی جغرافیا از سال 1386 تا کنون

عضو کمیته ی علمی سمینار موانع محدودیتها و توانهای گردشگری استان زنجان سال 1387

عضو کمیته ی علمی سمینار توانهای گردشگری سلطانیه سال 1390

مشاور شهردار زنجان 1380_ عضو کمیته پژوهش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آذرماه 1392 تاکنون مشاورسازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری نماینده دانشگاه زنجان در کمیته اقتصاد مقاومتی استان زنجان

عضو هیات تحریریه مجله مطالعات شهری و روستایی

عضو کمیته علمی اولین همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی

داور بیش از بیست مجله علمی و پژوهشی isc

عضو کمیته علمی دومین همایش اندیشه ها و فن آوریهای نوین در علوم جغرافیایی