خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:48063   بروزرسانی: 02-08-1400

Behrooz mohamady yeganeh

مدیریت

مدیر گروه جغرافیا از ابان ماه 1382 لغایت بهمن ماه 1384. مدیر گروه دوره های نیمه حضوری جغرافیاه مدیر گروه رشته علوم اجتماعی دوره عالی فرهنگیان مدیر گروه جغرافیا از سال 1394 تا 1396