خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24256   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

طاهره الهی-پرویز آزادفلاح-علی فتحی آشتیانی-رضا پورحسین
بررسی تحول حافظه کاری در کودکان 7-5ساله
tudy of working memory development in 5-7 years-old children
چکيده


عنوان جدید فصلنامه: پژوهشهای نوین روانشناختی