خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28496   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
76 لیلا توابی تير  1390روانشناسی بررسی و مقایسه راهبرد های فراشناختی در بین دانش آموزاندختر تیزهوش و عادی   
75 میرحسین دالوند تير  1390روانشناسی بررسی نقش مولفه های حافظه کاری در عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی  
74 خوشدوی ابراهیم زاده خرداد  1390روانشناسی بررسی نقش دوزبانگی در ظرفیت حافظه کاری کودکان  
73 محسن میرزاآقا بهمن  1390روانشناسی تاثیر خلق های هیجانی مختلف بر حافظه آیتم و منبع  
72 نسیم سهیلی   1390روانشناسی مقایسه تاثیر ترغیبی پیام های عاطفی و شناختی  
71 هاجر عسگری اسفند  1389روانشناسی تاثیر یادگیری جفتهای متداعی بر حافظه کاذب دانشجویان  
70 اعظم احدیان   0روانشناسی رابطه کمال گرایی و تردید مذهبی و تاثیرشان بر رضایت از زندگی  
69 جمیل محمدی   0روانشناسی بازداری شناختی در بیماران افسرده یک قطبی  
68 عفت قاسمی شهريور  1391روانشناسی بررسی تاثیر شکست بر عملکرد حل مساله  
67 زهرا مداح   0روانشناسی نقش شوخ طبعی و تجارب معنوی در تاب آوری و سلامت روان دانشجویان بومی و  
66 محمدحسن احمدی شهريور  1393روانشناسی بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری در محدودیت توجه افراد پرخاشگر در مقایسه با هتایان عادی آنها   استاد راهنما
65 زهرا سهرابی ذوالبین بهمن  1393روانشناسی نقش سوگیری توجه در ظرفیت حافظه کاری بیماران افسرده: سهم نشخوار فکری   استاد راهنما
64 نزاکت سیاکالی بهمن  1393روانشناسی بررسی رابطه بین تحریف های شناختی و ویژگیهای شخصیتی با صمیمیت اجتماعی در زندانیان دارای جرایم اجتماعی   استاد راهنما
63 خدیجه شیرخانی بهمن  1393روانشناسی بررسی و مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی عادی و تیزهوش و ارتباط آن با حل مساله   استاد راهنما
62 ربابه نیتی بهمن  1393روانشناسی تاثیر خستگی شناختی بر میزان گوش بزنگی دانش آموزان: نقش حافظه کاری   استاد راهنما
61 سمیه نوری دي  1393روانشناسی اثر همخوانی دستگاه حسی بر میزان حافظه کاذب در اطلاعات تجسمی و غیرتجسمی   استاد مشاور
60 پریسا فتحی بهمن  1393روانشناسی تاثیر ایجاد آزمایشی اعتبار برای شریک بر میزان همنوایی حافظه   استاد مشاور
59 مهناز سپهری مهر  1393روانشناسی آیا وابستگی- نابستگی به زمینه می تواند تاثیر ایجاد آزمایشی حافظه کاذب بر عملکرد حل مساله را تعدیل کند؟   استاد مشاور
58 منیژه ندرلو اسفند  1393ادبیات فارسی زبان بدن در شاهنامه فارسی از جنگ نوشین روان با خاقان چین تا پایان شاهنامه   استاد مشاور
57 مرضیه حیدری شهريور  1393ادبیات فارسی زبان بدن در شاهنامه فردوسی از آغاز تا جنگ بزرگ کیخسرو   استاد مشاور
56 فاطمه عرب یارمحمدی مهر  1394روانشناسی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش فرار از منزل با تاکید بر نقش واسطه ای امیدواری و خوش بینی   استاد راهنما
55 زهرا حاج نوروزی اسفند  1394روانشناسی نقش سیستم های مغزی-رفتاری در خودکنترلی زنان سرپرست خانوار و رابطه آنها با تاب آوری   استاد راهنما
54 سمیرا امراللهی اسفند  1394روانشناسی تاثیر میزان علاقمندی به فعالیتهای آتی و فعالیتهای جاری بر حافظه آینده نگر کودکان   استاد راهنما
53 اعظم بابایی مهر  1394روانشناسی مقایسه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی در رانندگان متخلف شهر زنجان   استاد مشاور
52 آزاده سلحشوری اسفند  1394روانشناسی ارتباط انگیزش شغلی با عملکرد حافظه آینده نگر در پرستاران   استاد مشاور
51 الهام قاسمی علی آبادی بهمن  1397روانشناسی اثربخشی آموزش تعامل والد-کودک به مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بر بیش حمایتگری، علائم اضطراب والدین و اضراب کودکان   استاد مشاور
50 پروین یوسف زاده بهمن  1397روانشناسی پیشایندها و پسایندهای خشونت خانگی علیه زنان: ارائه یک مدل علی   استاد مشاور
49 کبری قاسمی ارديبهشت  1398روانشناسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در تعهد زناشویی با واسطه هنگرش به نقش جنسیتی و سبکهای مقابله با طرحواره ها   استاد راهنما
48 الهام رضائی دوغ آبادی بهمن  1392روانشناسی نقش خودکارآمدی و ظرفیت حافظه کاری در مهارت حل مساله دانشجویان افسرده غیربالینی   استاد مشاور
47 رضا هاشمی دورباش بهمن  1392روانشناسی تاثیر القاء آزمایشی اضطراب امتحان بر حافظه کاذب دانش آموزان: نقش تعدیل کننده سبک های مقابله ای   استاد مشاور
46 آیدا فتحی بهمن  1392روانشناسی بازشناسی حالتهای هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گرایی/ روان رنجورخویی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری   استاد راهنما
45 سکینه آقایاری اسفند  1392روانشناسی تاثیر حالتهای خلقی بر سرعت پردازش: نقش تعدیل کننده ابعاد شخصیتی   استاد راهنما
44 پروین حسین پور اسفند  1392ادبیات فارسی زبان بدن در شاهنامه فردوسی از جنگ بزرگ کیخسرو تا گفتار اندر لشکر کشیدن نوشین روان به جنگ خاقان چین   استاد مشاور
43 لیلا محمدی دي  1392ادبیات فارسی تحلیل شعر کودک در آثار محمود کیانوش، احمدرضا احمدی و قیصر امین پور با توجه به نظریه های ژان پیاژه و زیگموند فروید   استاد مشاور
42 لیلا بیطرفان بهمن  1395روانشناسی رابطه نظریه ذهن، پردازش اطلاعات اجتماعی و هوش هیجانی با رفتار جامعه پسند در دانش آموزان ابتدایی شهر زنجان   استاد مشاور
41 مهشید متعبد بهمن  1395روانشناسی اثربخشی ابرازهای هیجانی رهبر بر عملکرد پیروان در شرایط خلقی مختلف: نقش ویژگیهای شخصیت و نوع تکلیف   استاد راهنما
40 ثریا قره باغی بهمن  1395روانشناسی نقش فراحافظه، دشواری تکلیف در دست انجام و برجستگی اهداف بازیابی در عملکرد حافظه آینده نگر کودکان با توجه به کارکردهای اجرایی آنها   استاد راهنما
39 فائزه پورغریب شاهی بهمن  1395روانشناسی تاثیر ظرفیت هیجانی تصاویر بر همنوایی حافظه: نقش همدلی   استاد مشاور
38 پریا باقری بهمن  1395روانشناسی مقایسه نقش سوگیری توجه بر حافظه کاذب در بین افراد معتاد و عادی   استاد مشاور
37 فاطمه قربانپور گالش زمین آبان  1395روانشناسی نقش ذهن آگاهی و تمایزیافتگی خود در تحمل پریشانی دانشجویان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
36 مریم رنجکش بهمن  1395روانشناسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری با توجه به نقش نگرانی، سوگیری توجه و نشخوار فکری   استاد راهنما
35 سمانه محمدی نودهی بهمن  1395روانشناسی ارتباط همدلی و تشخیص حالات چهره ای هیجان: نقش خلق منفی و تقلید خودکار حالات چهره ای   استاد مشاور
34 فاطمه شیرمحمدی دي  1396روانشناسی اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر مدیریت تعارضات بین فردی و راهبردهای مساله گشایی در میان زنان دارای مشکلات زناشویی   استاد راهنما
33 آزاده ذوالقدر بهمن  1396روانشناسی تاثیر اضطراب بر تصمیم گیری مخاطره آمیز در موقعیت های مبهم و روشن با توجه به نقش قدرت تحمل ابهام   استاد مشاور
32 زهرا مرادپور بهمن  1396روانشناسی تاثیر چارچوب بندی پیام های بهداشتی بر خوش بینی، قضاوت در مورد کنترل و حافظه: نقش سیستم های رفتاری گرایشی- اجتنابی   استاد مشاور
31 فهیمه جعفری سجزی بهمن  1396روانشناسی نقش نظریه ذهن و حافظه کاری دیداری در سوگیری قضاوت نسبت به اظهارات چهره ای هیجان پویا در افراد با اضطراب اجتماعی بالا و پایین   استاد راهنما
30 پروین صدقی مهر  1396روانشناسی مقایسه اثربخشی آموزش هوش معنوی، ذهن آگاهی و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار   استاد راهنما
29 مریم بخشی بهمن  1396روانشناسی اثربخشی هنردرمانی بر مهارتهای اجتماعی ارتباطی، انعطاف پذیری رفتاری و تنظیم هیجان کودکان مبتلا به اوتیسم   استاد مشاور
28 محمد بامدادی سیبنی شهريور  1396روانشناسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر افزایش بینش شناختی و کاهش تحریف های شناختی بین فردی زنان و مردان دارای تعارضات زناشویی   استاد مشاور
27 رضا عزیزی شهريور  1396روانشناسی اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی در گروههای سنی جوان و بزرگسال: بررسی تغییرات در طول زمان   استاد مشاور
26 ندا سرمستی بهمن  1398روانشناسی نقش بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی والدین در مشکلات روانشناختی کودکان   استاد راهنما
25 مهرنوش رمضانی فرد بهمن  1397روانشناسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با خانواده همسر در احساس مثبت همسر و سطح امتزاج زوجین   استاد مشاور
24 مرجان کرمی مهر  1398روانشناسی تاثیر تحریک همزمان آشکار و پوشانده شده بر کارکرد حافظه کاری آگاه و ناآگاه   استاد راهنما
23 دنیا نیسی شهريور  1401روان شناسی تاثير تقويت تاب آوري و شفقت به خود بر ناخويشتن داري عاطفي و بهزيستي روانشناختي افراد مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس   استاد راهنما
22 سعید غنیمتی شهريور  1401روان شناسی رابطه سرسختي روانشناختي، معناي زندگي و سلامت معنوي با بهزيستي روانشناختي در زنان باردار: تحليل نقش تعديل¬كننده خودشفقت ورزي و اميدواري   استاد راهنما
21 زهرا نورائی جوان شهريور  1398روان شناسی نقش انواع خشونت ( كلامي، جسمي، جنسي و اقتصادي ) عليه زنان توسط همسر بر احتمال بروز مشكلات روانشناختي در زنان با توجه به نقش تعديل كننده حمايت اجتماعي ادراك شده و ويژگي هاي شخصيتي آنها   استاد راهنما
20 سیده فاطمه موسوی شهريور  1398روان شناسی بررسي رابطه بين راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان، راهبردهاي مقابله با استرس و تكانشگري با اعتياد به اينترنت در ميان نوجوانان شهرستان طارم   استاد مشاور
19 بهزاد رضائی شهريور  1400روان شناسی مقايسه ي همدلي عاطفي و شناختي و ميميك چهره اي در مواجهه با ابزارهاي كلامي و غير كلامي هيجان در اختلال شخصيت مرزي   استاد راهنما
18 سارا میرزائی شهريور  1399روان شناسی مقايسه رابطه خودكارآمدي حافظه و عملكرد چندتكليفي در افراد با ظرفيت هاي پايين و بالاي حافظه كاري   استاد مشاور
17 زینب شیرعلی نیا شهريور  1400روان شناسی نقش اضطراب اجتماعي در تشكيل حافظه‌ي كاذب با ميانجي گري حساسيت اضطرابي   استاد مشاور
16 ابوالفضل نظری غریب دوستی اسفند  1399روان شناسی شناسايي منابع استرس شغلي معلمان چند پايه   استاد راهنما
15 سهیلا فرهادی شهريور  1399روان شناسی مقايسه سبك هاي مقابله اي، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و تحمل پريشاني در افراد با سواد سلامت روان بالا و پايين   استاد مشاور
14 فرزانه اوجاقلو شهريور  1400روان شناسی اثر بخشي توانبخشي شناختي رايانه اي بر شبكه هاي توجه و انعطاف پذيري شناختي كودكان بازمانده از سرطان.   استاد مشاور
13 یوسف پشامی ارديبهشت  1400روان شناسی بررسي تاثير معنا درماني گروهي بر اضطراب مرگ و كيفيت روان¬شناختي زندگي بيماران مبتلا به سرطان باواسطه¬ي رفتارهاي خودمراقبتي   استاد راهنما
12 مائده حیدری ویری اسفند  1399روان شناسی بررسي رابطه متغيرهاي جمعيت شناختي. خودكارآمدي مقابله اي. حمايت اجتماعي ادراك شده و سواد سلامت با اضطراب سلامتي در دوره زماني شيوع ويروس كرونا در ايران   استاد مشاور
11 نسیم امیرمقدم شهريور  1400روان شناسی بررسي اثربخشي آموزش همدلي بر حساست بين فردي و تعادل عاطفي در دختران نوجوان ۳۱ تا ۳۱ ساله مدارس دوره اول متوسطه شهر خرمدشت   استاد راهنما
10 احمد بایندریان شهريور  1400روان شناسی اثربخشي درمان شناختي رفتاري مبتني بر اينترنت هدايت شده، بر كاهش نشانه‌هاي افسردگي دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم   استاد راهنما
9 حمید راضی شهريور  1400روان شناسی نقش شخصيت در تصميم‌گيري در شرايط مبهم: استفاده از مدل‌سازي شناختي براي تعيين فرآيندهاي روان‌شناختي نهفته در تصميم‌گيري   استاد راهنما
8 سهیلا سهرابی شهريور  1400روان شناسی تاثير ايجاد اعتبار به روش برچسب زني بر ميزان همنوايي حافظه ي ديداري و شنيداري   استاد مشاور
7 فاطمه نجفی آبان  1400روان شناسی نقش هيجان خواهي و استفاده از شبكه هاي مجازي اينترنتي در گرايش به خيانت زناشويي با نقش واسطه اي صميميت زناشويي   استاد مشاور
6 فاطمه غیب دوست آبان  1400روان شناسی پيش بيني تقلب تحصيلي براساس ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي هوشي با واسطه گري برداشت هاي دانشجويان از مفهوم يادگيري   استاد راهنما
5 مرضیه کریمی فیروزجایی آبان  1400روان شناسی بررسي نقش پيش بين سبك دلبستگي، بلوغ عاطفي و سبك اسنادي مادران در سبك فرزندپروري آن ها   استاد راهنما
4 آذر آدرنجات آذر  1400روان شناسی اثربخشي اموزش انلاين يوگا بر تنظيم هيجان ،بهزيستي روانشناختي و شادكامي زنان خانه دار در دوران كرونا   استاد راهنما
3 فاطمه مقصودپور بهمن  1400روان شناسی نقش ويژگي¬هاي شخصيتي در تصميم‌گيري در شرايط ريسكي با نقش تعديل كننده حافظه كاري   استاد راهنما
2 هانیه رسولی شهريور  1401روان شناسی تاثير اضطراب اجتماعي در سرعت تشخيص حالات چهره‌اي هيجاني، صدا و وضعيت بدني هيجاني: با يا بدون بازخورد مثبت كلامي   استاد مشاور
1 زهرائ حسنلو فروردين  1401روان شناسی تاثير القاي آزمايشي اضطراب بر همنوايي حافظه در تصاوير چهره انسان   استاد مشاور