خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23508   بروزرسانی: 12-09-1400

Tahereh Elahi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
53 لیلا توابی تير  1390روانشناسی بررسی و مقایسه راهبرد های فراشناختی در بین دانش آموزاندختر تیزهوش و عادی   
52 میرحسین دالوند تير  1390روانشناسی بررسی نقش مولفه های حافظه کاری در عملکرد ریاضی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ریاضی  
51 خوشدوی ابراهیم زاده خرداد  1390روانشناسی بررسی نقش دوزبانگی در ظرفیت حافظه کاری کودکان  
50 محسن میرزاآقا بهمن  1390روانشناسی تاثیر خلق های هیجانی مختلف بر حافظه آیتم و منبع  
49 نسیم سهیلی   1390روانشناسی مقایسه تاثیر ترغیبی پیام های عاطفی و شناختی  
48 هاجر عسگری اسفند  1389روانشناسی تاثیر یادگیری جفتهای متداعی بر حافظه کاذب دانشجویان  
47 اعظم احدیان   0روانشناسی رابطه کمال گرایی و تردید مذهبی و تاثیرشان بر رضایت از زندگی  
46 جمیل محمدی   0روانشناسی بازداری شناختی در بیماران افسرده یک قطبی  
45 عفت قاسمی شهريور  1391روانشناسی بررسی تاثیر شکست بر عملکرد حل مساله  
44 زهرا مداح   0روانشناسی نقش شوخ طبعی و تجارب معنوی در تاب آوری و سلامت روان دانشجویان بومی و  
43 محمدحسن احمدی شهريور  1393روانشناسی بررسی نقش ظرفیت حافظه کاری در محدودیت توجه افراد پرخاشگر در مقایسه با هتایان عادی آنها   استاد راهنما
42 زهرا سهرابی ذوالبین بهمن  1393روانشناسی نقش سوگیری توجه در ظرفیت حافظه کاری بیماران افسرده: سهم نشخوار فکری   استاد راهنما
41 نزاکت سیاکالی بهمن  1393روانشناسی بررسی رابطه بین تحریف های شناختی و ویژگیهای شخصیتی با صمیمیت اجتماعی در زندانیان دارای جرایم اجتماعی   استاد راهنما
40 خدیجه شیرخانی بهمن  1393روانشناسی بررسی و مقایسه مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی عادی و تیزهوش و ارتباط آن با حل مساله   استاد راهنما
39 ربابه نیتی بهمن  1393روانشناسی تاثیر خستگی شناختی بر میزان گوش بزنگی دانش آموزان: نقش حافظه کاری   استاد راهنما
38 سمیه نوری دي  1393روانشناسی اثر همخوانی دستگاه حسی بر میزان حافظه کاذب در اطلاعات تجسمی و غیرتجسمی   استاد مشاور
37 پریسا فتحی بهمن  1393روانشناسی تاثیر ایجاد آزمایشی اعتبار برای شریک بر میزان همنوایی حافظه   استاد مشاور
36 مهناز سپهری مهر  1393روانشناسی آیا وابستگی- نابستگی به زمینه می تواند تاثیر ایجاد آزمایشی حافظه کاذب بر عملکرد حل مساله را تعدیل کند؟   استاد مشاور
35 منیژه ندرلو اسفند  1393ادبیات فارسی زبان بدن در شاهنامه فارسی از جنگ نوشین روان با خاقان چین تا پایان شاهنامه   استاد مشاور
34 مرضیه حیدری شهريور  1393ادبیات فارسی زبان بدن در شاهنامه فردوسی از آغاز تا جنگ بزرگ کیخسرو   استاد مشاور
33 فاطمه عرب یارمحمدی مهر  1394روانشناسی بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش فرار از منزل با تاکید بر نقش واسطه ای امیدواری و خوش بینی   استاد راهنما
32 زهرا حاج نوروزی اسفند  1394روانشناسی نقش سیستم های مغزی-رفتاری در خودکنترلی زنان سرپرست خانوار و رابطه آنها با تاب آوری   استاد راهنما
31 سمیرا امراللهی اسفند  1394روانشناسی تاثیر میزان علاقمندی به فعالیتهای آتی و فعالیتهای جاری بر حافظه آینده نگر کودکان   استاد راهنما
30 اعظم بابایی مهر  1394روانشناسی مقایسه هوش هیجانی و ویژگیهای شخصیتی در رانندگان متخلف شهر زنجان   استاد مشاور
29 آزاده سلحشوری اسفند  1394روانشناسی ارتباط انگیزش شغلی با عملکرد حافظه آینده نگر در پرستاران   استاد مشاور
28 الهام قاسمی علی آبادی بهمن  1397روانشناسی اثربخشی آموزش تعامل والد-کودک به مادران کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بر بیش حمایتگری، علائم اضطراب والدین و اضراب کودکان   استاد مشاور
27 پروین یوسف زاده بهمن  1397روانشناسی پیشایندها و پسایندهای خشونت خانگی علیه زنان: ارائه یک مدل علی   استاد مشاور
26 کبری قاسمی ارديبهشت  1398روانشناسی نقش طرحواره های ناسازگار اولیه در تعهد زناشویی با واسطه هنگرش به نقش جنسیتی و سبکهای مقابله با طرحواره ها   استاد راهنما
25 الهام رضائی دوغ آبادی بهمن  1392روانشناسی نقش خودکارآمدی و ظرفیت حافظه کاری در مهارت حل مساله دانشجویان افسرده غیربالینی   استاد مشاور
24 رضا هاشمی دورباش بهمن  1392روانشناسی تاثیر القاء آزمایشی اضطراب امتحان بر حافظه کاذب دانش آموزان: نقش تعدیل کننده سبک های مقابله ای   استاد مشاور
23 آیدا فتحی بهمن  1392روانشناسی بازشناسی حالتهای هیجانی چهره در ابعاد شخصیتی برون گرایی/ روان رنجورخویی: نقش تعدیل کننده حافظه کاری   استاد راهنما
22 سکینه آقایاری اسفند  1392روانشناسی تاثیر حالتهای خلقی بر سرعت پردازش: نقش تعدیل کننده ابعاد شخصیتی   استاد راهنما
21 پروین حسین پور اسفند  1392ادبیات فارسی زبان بدن در شاهنامه فردوسی از جنگ بزرگ کیخسرو تا گفتار اندر لشکر کشیدن نوشین روان به جنگ خاقان چین   استاد مشاور
20 لیلا محمدی دي  1392ادبیات فارسی تحلیل شعر کودک در آثار محمود کیانوش، احمدرضا احمدی و قیصر امین پور با توجه به نظریه های ژان پیاژه و زیگموند فروید   استاد مشاور
19 لیلا بیطرفان بهمن  1395روانشناسی رابطه نظریه ذهن، پردازش اطلاعات اجتماعی و هوش هیجانی با رفتار جامعه پسند در دانش آموزان ابتدایی شهر زنجان   استاد مشاور
18 مهشید متعبد بهمن  1395روانشناسی اثربخشی ابرازهای هیجانی رهبر بر عملکرد پیروان در شرایط خلقی مختلف: نقش ویژگیهای شخصیت و نوع تکلیف   استاد راهنما
17 ثریا قره باغی بهمن  1395روانشناسی نقش فراحافظه، دشواری تکلیف در دست انجام و برجستگی اهداف بازیابی در عملکرد حافظه آینده نگر کودکان با توجه به کارکردهای اجرایی آنها   استاد راهنما
16 فائزه پورغریب شاهی بهمن  1395روانشناسی تاثیر ظرفیت هیجانی تصاویر بر همنوایی حافظه: نقش همدلی   استاد مشاور
15 پریا باقری بهمن  1395روانشناسی مقایسه نقش سوگیری توجه بر حافظه کاذب در بین افراد معتاد و عادی   استاد مشاور
14 فاطمه قربانپور گالش زمین آبان  1395روانشناسی نقش ذهن آگاهی و تمایزیافتگی خود در تحمل پریشانی دانشجویان دانشگاه زنجان   استاد راهنما
13 مریم رنجکش بهمن  1395روانشناسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کاری با توجه به نقش نگرانی، سوگیری توجه و نشخوار فکری   استاد راهنما
12 سمانه محمدی نودهی بهمن  1395روانشناسی ارتباط همدلی و تشخیص حالات چهره ای هیجان: نقش خلق منفی و تقلید خودکار حالات چهره ای   استاد مشاور
11 فاطمه شیرمحمدی دي  1396روانشناسی اثربخشی آموزش خودکنترلی هیجانی بر مدیریت تعارضات بین فردی و راهبردهای مساله گشایی در میان زنان دارای مشکلات زناشویی   استاد راهنما
10 آزاده ذوالقدر بهمن  1396روانشناسی تاثیر اضطراب بر تصمیم گیری مخاطره آمیز در موقعیت های مبهم و روشن با توجه به نقش قدرت تحمل ابهام   استاد مشاور
9 زهرا مرادپور بهمن  1396روانشناسی تاثیر چارچوب بندی پیام های بهداشتی بر خوش بینی، قضاوت در مورد کنترل و حافظه: نقش سیستم های رفتاری گرایشی- اجتنابی   استاد مشاور
8 فهیمه جعفری سجزی بهمن  1396روانشناسی نقش نظریه ذهن و حافظه کاری دیداری در سوگیری قضاوت نسبت به اظهارات چهره ای هیجان پویا در افراد با اضطراب اجتماعی بالا و پایین   استاد راهنما
7 پروین صدقی مهر  1396روانشناسی مقایسه اثربخشی آموزش هوش معنوی، ذهن آگاهی و مدیریت استرس بر بهزیستی روانشناختی و تاب آوری زنان سرپرست خانوار   استاد راهنما
6 مریم بخشی بهمن  1396روانشناسی اثربخشی هنردرمانی بر مهارتهای اجتماعی ارتباطی، انعطاف پذیری رفتاری و تنظیم هیجان کودکان مبتلا به اوتیسم   استاد مشاور
5 محمد بامدادی سیبنی شهريور  1396روانشناسی اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر افزایش بینش شناختی و کاهش تحریف های شناختی بین فردی زنان و مردان دارای تعارضات زناشویی   استاد مشاور
4 رضا عزیزی شهريور  1396روانشناسی اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی در گروههای سنی جوان و بزرگسال: بررسی تغییرات در طول زمان   استاد مشاور
3 ندا سرمستی بهمن  1398روانشناسی نقش بلوغ عاطفی و تحمل پریشانی والدین در مشکلات روانشناختی کودکان   استاد راهنما
2 مهرنوش رمضانی فرد بهمن  1397روانشناسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی با خانواده همسر در احساس مثبت همسر و سطح امتزاج زوجین   استاد مشاور
1 مرجان کرمی مهر  1398روانشناسی تاثیر تحریک همزمان آشکار و پوشانده شده بر کارکرد حافظه کاری آگاه و ناآگاه   استاد راهنما