خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22992   بروزرسانی: 12-09-1400

Tahereh Elahi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. یادگیری و تفکر2. روانشناسی شناختی3. پویایی گروه4. روانشناسی یادگیری5. روانشناسی شخصیت 6. آسیب شناسی روانی