خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28587   بروزرسانی: 10-07-1401

Tahereh Elahi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
شناسایی عوامل موثر بر مشارکت والدین در دوره های آموزش خانواده و اثربخشی این دوره ها در استان زنجان   مجريبهمن 1398در دست اجراآموزش و پرورش استان زنجان
بررسی عوامل کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح استان زنجان با هماهنگی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری   همكارآبان 1397فروردين  1398
بررسی میزان شیوع اختلالات یادگیری در میان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی استان زنجان در سال 1389-1390   همكار   1390کاربردیسازمان آموزش و پرورش استان زنجانسازمان آموزش و پرورش استان زنجان
بررسی و تدوین برنامه آموزش مهارتهای زندگی اسلامی   همكاربهمن 1390تير  1392اداره کل آموزش وپرورش استان زنجانشورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
بررسی میزان مهارتهای زندگی و رابطه آن با سلامت روانی دانش آموزان دوره دبیرستان      1390کاربردیسازمان آموزش و پرورش استان زنجانشورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانش آموزان نابینا و ناشنوای دوره دبیرستان در استان زنجان   همكار 1387  1388بنیادی-کاربردیسازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی استان زنجانشورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
تأثیر آمادگی جسمانی بر سلامت روانی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله   مجري 1385  1387بنیادی-کاربردیپژوهشکده علوم رفتاریپژوهشکده علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله