خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11298   بروزرسانی: 05-04-1401

Seyed Morsal Ghavami

Publications in Journals

International ISI13.  Seyed Morsal Ghavami, Mohammad Taleai, Theo Arentze
An intelligent web-based spatial group decision support system to investigate the role of the opponents’ modeling in urban land use planning
Land Use Policy Vol. 120 Issue - (2022PP. 1-10 DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.202. 
International ISI12.  Seyed Morsal Ghavami, Zahra Borzouei, Jamshid Maleki
An Effective Approach for Assessing Risk of Failure in Urban Sewer Pipelines Using a Combination of GIS and AHP-DEA
Process Safety and Environmental Protection Vol. 133 Issue 1 (2020PP. 275-285 DOI: https://doi.org/10.1016/j.psep.2019.10.0. 
International ISI11.  Seyed Morsal Ghavami, Jamshid Maleki, Theo Arentze
A multi-agent assisted approach for spatial Group Decision Support Systems: A case study of disaster management practice
International Journal of Disaster Risk Reduction Vol. 38 Issue 101223 (2019PP. 1-13 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2019.101. 
International ISI10.  Seyed Morsal Ghavami
A Web Service Based Advanced Traveler Information System for Itinerary Planning in an Uncertain Multimodal Network
Geocarto International  Accepted 2019.  
International ISI9.  Seyed Morsal Ghavami
Multi-Criteria Spatial Decision Support System for Identifying Strategic Roads in Disaster Situations
International Journal of Critical Infrastructure Protection Issue - (2019PP. 23-36 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2018.10. 
International ISI8.  Seyed Morsal Ghavami, Mohammad Taleai, Theo Arentze
An intelligent planning support system for spatial urban land use planning by socially rational agents 
International Journal of Geographical Information Science (2017)  DOI: https://doi.org/10.1080/13658816.2016.12. 
International ISI7.  Seyed Morsal Ghavami, Mohammad Taleai
Towards a Conceptual Multi-Agent Based Framework for Simulating Spatial-Group Decision Making Process
Journal of Geographical Systems (2017)  DOI: https://doi.org/10.1007/s10109-016-0243-. 
International ISI6.  Seyed Morsal Ghavami, Mohammad Taleai, Theo Arentze
Socially rational agents in spatial land use planning: A heuristic proposal based negotiation mechanism
Computers, Environment and Urban Systems (2016)  DOI: https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.. 
International ISI5.  Mahdi Jalili , Joobin Gharibshah , Seyed Morsal Ghavami , Mohammadreza Beheshtifar , Reza Farshi
Nation-wide drought monitoring and forecasting in Iran based on remote sensing data
IEEE Transactions on Computers (2014)  DOI: 10.1109/TC.2013.118. 
داخلي-ISC4.  سید مرسل قوامی، محمد طالعی، محسن جعفری، رضا آقاطاهر
توسعه یک ابزار حامی تصمیم گیری مکانی بمنظور تعیین راه های استراتژیک
مجله علوم و فن آوری پدافند غیرعامل (1393) . 
داخلي-ISC3.  سید مرسل قوامی، علی منصوریان، محمد سعدی مسگری
طراحي و پياده سازي يک سيستم توزيع يافته تحت وب براي شبکه هاي چندساختي توأم با عدم قطعيت
پژوهشنامه حمل و نقل (1390) . 
داخلي-ISC2.  سید مرسل قوامی، علی کریمی، محمدسعدی مسگری
ارایه مدل ترکیبی سامانه اطلاعات مکانی و تحليل پوششي داده ها براي ارزيابي عملکرد خطوط اتوبوسراني
مجله مهندسی حمل و نقل (1390) . 
داخلي-ISC1.  سید مرسل قوامی، علی منصوریان، محمدسعدی مسگری
توسعه سامانه تحت وب مبتنی بر استانداردهای OGC بمنظور هدایت مسافر درون شهری
مجله مطالعات ترافیک (1390) . 


Presentations in Seminars & Congress


National 6. نگار زاهدی، بیتا جمشیدی اصل، سید مرسل قوامی
معرفي مدل دامنه اداره زميني با تاكيد بر نقش مولفه هاي مكاني آن

دومین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر, تهران-ایران  1395.  
International 5.  زهرا برزویی، سیدمرسل قوامی ، نازیلا محمدی، کاظم رنگزن
ارائه یک سامانه تحت وب به منظور مسیریابی چندمعیاره برای گردشگران

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران


دانشگاه تبریز, تبریز-ایران  1394.  
National 4. سید مرسل قوامی، علی منصوریان، محمدسعدی مسگری
طراحي و پياده سازي وب سرویس پردازش مکانی بمنظور کاهش ترافیک تهران

چهارمین کنفرانس مدیریت ترافیک


  1390.  
National 3. سید مرسل قوامی، علی کریمی
ارزيابي کارائي شاخص هاي سنجش از دور بمنظور پايش خشکسالي

دومين کنفرانس ملي منابع آب


شرکت آب منطقه ای زنجان, زنجان-ایران  1390.  
National 2. سید مرسل قوامی، علی منصوریان، محمدسعدی مسگری، علی کریمی
تلفيق GIS و تحليل پوششي داده ها (DEA) براي ارزيابي عملکرد خطوط اتوبوسراني تهران

همايش ژئوماتيک 89


سازمان نقشه برداری, تهران-ایران  1389.  
National 1. سید مرسل قوامی، علی منصوریان
وب سرويس پردازش مکاني بر اساس استاندارد OGC و نمونه هاي عملياتي آن

اولین همایش سامانه اطلاعات مکانی


سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح, تهران-ایران  1389.