خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تهیه و تدوین نقشه جامع راه های استراتژیک کشور براساس GIS   مجريدي 1390مرداد  1392سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
استقرار سامانه پايش و هشدار بلاياي طبيعي، فاز اول: پایش و پیش بینی خشکسالی   همكارآبان 1389تير  1391سازمان فضایی ایران