خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- دانشگاه صنعتی آیندهون, ایران- هلند, مهندسی عمران-نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی , 1395-1391
عنوان رساله : ارایه یک چارچوب مفهومی مبتنی بر سیستم های چندعامله بمنظور شبیه سازی فرایندهای تصمیم گیری مکانی-گروهی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی عمران-نقشه برداری- سیستم اطلاعات جغرافیایی , 1390-1387
عنوان پایان نامه : طراحی و پیاده سازی یک سرویس پردازش مکانی وب مبنا برای شبکه های چندساختی توام با عدم قطعیت

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی عمران-نقشه برداری , 1387-1383
عنوان پایان نامه : -