خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11298   بروزرسانی: 05-04-1401

Seyed Morsal Ghavami

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 زهرا برزویی شهريور  1392GIS/RS سامانه WebGIS در توسعه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی مربوط به شهر بیجار   استاد مشاور