خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 زهرا برزویی شهريور  1392GIS/RS سامانه WebGIS در توسعه صنعت گردشگری و میراث فرهنگی مربوط به شهر بیجار   استاد مشاور
5 علی میرون بکی شهريور  1402سیستم های اطلاعات مکانی ارزیابی آسیب‌پذیری سفره آب‌های زیرزمینی در برابر آلودگی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره مکانی: محدوده موردمطالعه، شهرستان خوی   استاد راهنما
4 فرشاد جلیلی شهريور  1402سیستم های اطلاعات مکانی استفاده از داده های جمع سپاری حاصل از گوشی های هوشمند به منظور ارزیابی کیفیت راه ها   استاد راهنما
3 حسین قمری بهمن  1402سیستم های اطلاعات مکانی بررسي عدالت مكاني در دستيابي به خدمات آموزشي با استفاده از روش‌هاي تصميم گيري چند معياره مكاني، محدوده مورد مطالعه، منطقه 18 تهران   استاد راهنما
2 امیر میرزایی معصومی بهمن  1402سیستم های اطلاعات مکانی تهيه نقشه ريسك شكست لوله هاي فاضلاب شهري با استفاده از تلفيق روش هاي تصميم گيري چند معياره مكاني و شبكه هاي عصبي   استاد راهنما
1 شاهو محمدی بهمن  1402سیستم های اطلاعات مکانی پايش تغييرات مكاني زماني كيفيت آب هاي زيرزميني با استفاده از تحليل هاي تصميم گيري چندمعياره مكاني   استاد راهنما