خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

مدیریت

مدیرگروه مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان 1402-تاکنون