خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

-  دانش آموخته رتبه اول مقطع کارشناسی-1387

- ورودی استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی ارشد-1387

- ورودی استعدادهای درخشان مقطع دکتری-1391

- دانش آموخته برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان (تسهیلات نظام وظیفه) -1390

- استعداد برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان (تسهیلات فرصت مطالعاتی)- 1394

- استعداد برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان (تسهیلات دستیار پژوهشی)-1395

- دانش آموخته برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان  -1397