خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15172   بروزرسانی: 21-11-1402

Seyed Morsal Ghavami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سامانه هاي تحت وب مكاني2. تصميم گيري چندمعياره مكاني3. سیستم اطلاعات مکانی4. نقشه برداری مسیر