خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11298   بروزرسانی: 05-04-1401

Seyed Morsal Ghavami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سامانه هاي تحت وب مكاني2. تصميم گيري چندمعياره مكاني3. سیستم اطلاعات مکانی4. نقشه برداری مسیر