خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22157   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani


Presentations in Seminars & Conferences


International 11.  Jafar Malaki Zanjani
Weis-Fogh Mechanism of lift generation
Third Joint Seminar on Applied Mathematics - Baku State University and Zanjan University
Baku State University, Baku-Republic of Azerbaijan, 6 - 8 September 2002.  
National 10.  جعفر ملکی زنجانی
مطالعه مکانیزم Weis-Fogh در تولید نیروی بالابر
پانزدهمین کنفرانس ریاضی کشور
دانشگاه شیراز, شیراز-ایران, 8 - 11 فروردين 1363.  
National 9.  صمد سبحانیان - جعفر ملکی زنجانی
جوابهای سولیتونی معادله KdV و کاربرد آن در پیدا کردن سولیتونهای یون صوتی در پلاسما
اولین سمینار ریاضی - فیزیک
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 20 - 21 آبان 1366.  
National 8.  حسین اروجی ، جعفر ملکی زنجانی
حل عددی معادلات دیفرانسیل - جبری با استفاده از سری پاده و کاربرد آن در شیمی و تحلیل شبکه ها
سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه یزد, یزد-ایران , 19 - 22 شهريور 1384.  
National 7.  حسین اروجی، جعفر ملکی زنجانی
یک روش حل عددی از مرتبه ای دلخواه، برای دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی
هفتمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 18 - 20 آبان 1384.  
National 6.  حسین اروجی، جعفر ملکی زنجانی
کاربرد معادلات دیفرانسیل - جبری در تحلیل سیستم های چند جزئی
هفتمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 18 - 20 آبان 1384.  
National 5.  جعفر ملکی زنجانی،محمد هادی فراهی، مهری یاری نژاد
کمینه سازی نیروی کشش وارد بر یک بال
سی وهفتمین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه تربیت معلم آذربایجان, تبریز-ایران , 11 - 14 شهريور 1385.  
National 4.  جعفر ملکی زنجانی،محمد هادی فراهی، احسان ضیائی
طراحی شکل بهینه برای یک شیپوره به کمک نظریه اندازه
سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 12 - 15 شهريور 1386.  
National 3.  جعفر ملکی زنجانی، حمید مسگرانی، نسرین اقبالی
حل عددی دستگاه های دینامیکی با اسپلاین های مثلثاتی مکعبی
سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران , 12 - 15 شهريور 1386.  
International 2.  Malaki Z.J.
A CFD Study of LE Vortices
Second Joint Seminar On Applied Mathematics - Zanjan University& Baku State University
ZANJAN UNIVERSITY, ZANJAN-IRAN, 4 - 6 October 2000.  
National 1.  جعفر ملکی زنجانی
مطالعه مرحله گسترده شدن بالها در مکانیسم "Weis-Fogh"
شانزدهمین کنفرانس ریاضی کشور
دانشگاه تربیت معلم, تهران-ایران, 23 - 26 شهريور 1364.