خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21977   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani

آشنایی با زبانهای خارجی

      - زبان خارجی (علمی) : انگلیسی

      - زبان دینی : عربی

      - زبان ملی : فارسی

      - زبان مادری : ترکی