خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21987   بروزرسانی: 29-10-1395

Jafar Malaki Zanjani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. محاسبات عددی پیشرفته ، نظریه معادلات دیفرانسیل عادی ، نظریه معادلات دیفرانسیل جرئی ، روشهای عددی در معادلات دیفرانسیل جزئی2. ریاضی فیزیک ، مکانیک سیالات 3. آنالیز عددی ، زبان تخصصی ریاضی ، آزمایشگاه ریاضی ، تاریخ علم ریاضی ، فلسفه علم ریاضی4. ریاضیات عمومی ، معادلات دیفرانسیل ، محاسبات عددی ، ریاضیات مهندسی