خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23786   بروزرسانی: 28-07-1395

Amir Mo'meni Hezaveh

Publications in Journals

National13.  امیر مؤمنی هزاوه،
لیلی و مجنون در ادبیات قدیم عرب (ترجمه از عربی به فارسی)،
کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال شانزدهم، شماره 83، پیاپی، 196، اسفند (1392) . 
National12.  امیر مؤمنی هزاوه،
عشق عذری و عشق صوفیانه (ترجمه از عربی به فارسی)،
کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال شانزدهم، شماره 78، پیاپی، 192، مهر (1392) . 
National11.  امیر مؤمنی هزاوه،
درآمدی بر نقد تطبیقی قصه لیلی و مجنون در ادبیات فارسی و عربی (ترجمه از عربی به فارسی)،
کتاب ماه ادبیات و فلسفه، سال شانزدهم، شماره 75، پیاپی، 189، تیر (1392) . 
National10.  امیر مؤمنی هزاوه، مرضیه رحیمی،
تأثیر مکاتب ادبی اروپا بر شکل گیری جریان حجم گرایی در شعر فارسی با تکیه بر آثار یدالله رؤیایی،  
اندیشه ادبی، سال اول، شماره 2، زمستان (1391) . 
National-ISC9.  امیر مؤمنی هزاوه، محمد رحیم بیرقی،
بازتاب قصص قرآنی در تشبیه های دیوان خاقانی،
پژوهش دینی  شماره 24، بهار و تابستان 1391، ISC، علمی پژوهشی. 
National-ISC8.  عباس احمدوند، امیر مؤمنی هزاوه،
بارتلومی دی هربلو و کتابخانه شرقی او،
تاریخ و تمدن اسلامی  سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 1391، ISC، علمی پژوهشی. 
National7.  امیر مؤمنی هزاوه،
علی نامه،
  آیینه پژوهش، سال بيست و دوم، شماره 4 (پياپي 130)، مهر و آبان 1390. 
International-ISI6.   Amir Momeni Hezaveh, Abbas Ahmadwand, Saeed Tavoosi Masroor  
Dawud al-Raqqi: A Critical Survey of his Role in the Propagation of Shi’a Teachings,
 Journal of Shi’a Islamic Studies (Peer reviewed, ISI)  number 4, vol.4,2011. 
National-ISC5.  سحر کاوندی،  عباس احمدوند، امیر مؤمنی هزاوه،
براق باب صوفي ناشناخته،
مقالات و بررسی ها  ویژه ادیان و عرفان، ش 2، 1389، ISC، علمی - پژوهشی. 
National4.  امیر مؤمنی هزاوه،
بررسی مفهوم تأ ثیر قرآن بر شعر فارسی و اصطلاحات وابسته به آن،
فصلنامه اندیشه های ادبی   سال اول از دوره جدید، شماره اول، پاییز 1388، علمی - پژوهشی. 
National3.  امیر مؤمنی هزاوه،
عوامل پیوند و تأثیر بین ادبیات عرب و ادبیات فارسی(ترجمه از عربی به فارسی)،
کتاب ماه ادبیات و فلسفه  سال اول، شماره 9، دی ماه 1386. 
National2.  امیر مؤمنی هزاوه،
روابط ایران و عرب و تأثیر آن در ادبیات فارسی وعربی،
کتاب ماه ادبیات و فلسفه  سال هشتم، شماره 9، تیر ماه 1384. 
National1.  امیر مؤمنی هزاوه،
ادبیات تطبیقی و زمینه های آن در ادبیات ایران و جهان اسلام،
  نامواره امین، چهل گفتار در ایران شناسی و اسلام شناسی، ویراسته پروفسور سید حسن امین، تهران: انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، 1382. 


Presentations in Seminars & Congress


International 9.  امیر مؤمنی هزاوه، معصومه سامخانیانی،
اسطوره حلاج در شعر معاصر فارسی و عربی (بررسی چهار شعر از دو زبان)،
دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی،
ایران, دانشگاه شهید بهشتی, 10 بهمن 1394.  
International 8.  امیر مؤمنی هزاوه، فرهاد مرادی،
معرفی و تحلیل نرم افزارهای كاربردی در حوزه زبان و ادبیات فارسی،
دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،
اردبیل, دانشگاه مقدس اردبیلی, 4 - 6 شهريور 1394.  
International 7.  امیر مؤمنی هزاوه،
غایت گرایی اخلاقی در آثار سعدی،
هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،
زنجان, دانشگاه زنجان, 13 - 15 شهريور 1392.  
International 6.  امیر مؤمنی هزاوه،
نظامیه عاملی مؤثر در تأثیر پذیری سعدی از اندیشه های غزالی،
هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،
زنجان, دانشگاه زنجان, 13 - 15 شهريور 1392.  
International 5.  امیر مؤمنی هزاوه، مریم کوچکی، 
بررسی داستان‌های بازنویسی شده از مثنوی برای کودکان و نوجوانان(دهه هفتاد تا هشتاد و پنج)،
دومین سمپزیوم بین المللی مولوی و معاصران، دانشگاه ارومیه و دانشگاه یوزنجی ییل ترکیه،
31 ارديبهشت - 3 خرداد 1392.  
International 4.  امیر مؤمنی هزاوه،
بایزید بسطامی انسانی کامل در مثنوی،
دومین سمپزیوم بین المللی مولوی و معاصران، دانشگاه ارومیه و دانشگاه یوزنجی ییل ترکیه،
31 ارديبهشت - 3 خرداد 1392.  
International 3.  امیر مؤمنی هزاوه،
نخستین اثر پذیری های ادب فارسی و عربی از یکدیگر،
هفتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی،
تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، شهریور 1391.  
National 2.  امیر مؤمنی هزاوه،
سعدی و نظریه های اخلاقی،
 دومین کنگره بزرگداشت سهروردی،
 زنجان، دانشگاه زنجان، 1390.  
International 1.  امیر مؤمنی هزاوه،
شیوه های استفادۀ مولوی از آیات قرآن با تکیه بر دفتر چهارم مثنوی،
نخستین کنگره بین المللی حسام الدین چلپی ارموی و مثنوی معنوی،
ارومیه، دانشگاه ارومیه، 1390.