خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25220   بروزرسانی: 23-08-1402

Amir Mo'meni Hezaveh

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
لیلی و مجنون در ادبیات عربی و فارسی   ترجمهعلمی و فرهنگی محمد غنیمی هلال امیر مؤمنی هزاوه اسفند 1394 
پیوند وحی و خیال   تالیفمرکز نشر دانشگاهی امیر مؤمنی هزاوه مهر 1395 
متون جغرافیایی به زبان فارسی   تالیفمرکز نشر دانشگاهی عباس احمدوند، امیر مؤمنی هزاوه اسفند 1392 
متون تاریخی به زبان فارسی   تالیفمرکز نشر دانشگاهی امیر مؤمنی هزاوه، عباس احمدوند دي 1393