خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29884   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
رهاورد ریاضیات   ترجمهدانشگاه زنجان حبیب امیری و هادی خطیب زاده اسفند 1390