خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29884   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri

شرکت در کارگاههای آموزشی

هندسه و نظریه گروههای دارای اندازه. 4 تا 8 ژولای 2011 موسسه هنری پوانکاره پاریس

ماموریت پژوهشی تابستانه در دانشگاه پادربورن کشور آلمان 25 تیرماه تا 25 شهریور و شرکت در کنفرانس

~~•Symmetries in Geometry, Analysis and Spectral Theory Conference on the occasion of Joachim Hilgert's 60th Birthday, July 23-27 2018, in Paderborn (Germany)