خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29884   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri

علایق پژوهشی

آنالیز هارمونیک- آنالیز تابعی -

 گروههاي توپولوژيك- گروپوييدهاي توپولوژيك-گروههاي متناهي