خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29884   بروزرسانی: 07-12-1400

Habib Amiri

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. آنالیز تابعی2. ریاضیات عمومی3. آنالیز هارمونیک4. آنالیز حقیقی5. مبانی آنالیز ریاضی