خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12460   بروزرسانی: 17-03-1402

Mohamad taghi. heydari

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
بازساخت شهرْ تجربه هایی چند   ترجمه ارديبهشت 1395 
آسیب شناسی بافت تاریخی شهرها در برابر بزهکاری با تاکید بر بازار سنتی زنحان   تالیف شهريور 1393