خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10659   بروزرسانی: 26-07-1400

Mohamad taghi. heydari

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

دانش آموخته ممتاز دوره کارشناسی دانشگاه زنجان(1383-1387)

رتبه یک آزمون سراسری کشور در مقطع  کارشناسی ارشد سال 1387(گرایش جغرافیا وبرنامه ریزی شهری)

پذیرفته شده رتبه اول (استعداد درخشان) مقطع دکتری دانشگاه خوارزمی تهران (1390)

پژوهشگر برتردفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان زنجان 1395

برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 1394-1395

پژوهشگر برتر استان زنجان 1394

پژوهشگر برتر علوم انسانی استان زنجان و برگزیده دانشگاه زنجان 1399

برگزیده نخبه علم و فناری استان زنجان در همایش جوانان علی اکبر(1392)

 

دریافت جایزه آثار برتر طرح پژوهشی پیشنهادي، هشتمین جشنواره جایزه جهانی تهران(1394)

برگزیده نخبه علم و فناری استان زنجان در همایش جوانان علی اکبر(1395)

برگزیده دانشجوی نمونه دانشگاه خوارزمی 1394-1395

کسب رتبه یک دومین جشنواره  انتخاب دانشجویان پژوهشگر برتر استان زنجان1395

برگزیده جشنواره ایده های برتر «شهروند خلاق، شهروند مسئول» ، شیراز ، 1395